Koiran käytös- ja hyvinvointineuvonta - tasapainoisen arjen avaimet

Koiran kanssa saattaa tulla vastaan erilaisia haasteita, jotka voivat haitata sekä koiran että omistajan elämää ja hyvinvointia. Joskus haasteet voivat liitttyä koiran kehitysvaiheeseen, asumisjärjestelyihin, kuormittavaan arkeen, pelkoihin ja stressiin jne. Vaikka haasteet liittyisivät ohimeneviin olosuhteisiin, on hyvä varmistaa oikeanlainen toiminta koiran kannalta joka vaiheessa.

Koulutuspaketissa keskitytään koiraperheen asioihin, joiden kanssa on ollut haasteita, esimerkiksi lenkeillä, vieraiden ihmisten kohtaamistilanteissa, liikkuvien asioiden jahtaaminen tai muuta vastaavaa. Haasteiden ratkomista lähestytään aina eettisillä valinnoilla, moderniin tutkittuun tietoon perustuvilla menetelmillä. Koiran hyvinvointi on aina keskiössä. Myös omistajan stressin vähentäminen on tärkeää, jotta koiranomistamisen iloa saadaan vahvistettua.

Suosittelen myös eläinlääkärin tutkimusta mahdollisen kivun tai muun sairauden tunnistamiseksi, koska koiran kipu voi näkyä käytöksen muutoksina. Jos koiralla on kipuja, ne on hoidettava ennen kuin koulutusta kannattaa aloittaa. Jos mahdollinen kipu jää hoitamatta niin kouluttamisella voidaan jopa pahentaa koiran oloa.

Koulutuksen aloitus sovitaan erikseen.

Koulutuspaketti sisältää

- Asiakkaan täyttämä alkukartoituskysely
- Lähtötilanteen arvioinnin tapaaminen (90min)
- 2 tapaamiskertaa, käytännön harjoittelua ja ohjausta (a' 45min)
- Doggie Bag -tuotepaketti / koulutuksen aloituspaketti (Essential Foods)
- Harjoitukset ja ohjeistukset koiran hyvinvoinnin lisäämiseen, palautumiseen, aktivointiin ja virikkeistämiseen, haasteiden ratkomiseen
- Kouluttajan tuki koulutuksen aikana ja jälkeen

295,00 €