Kouluttaja

Olen terapiakoirakouluttaja ja koira-avusteisen työskentelyn kouluttaja Virpi Vesanen. Vuonna 2013 perustettu Terapiakoirakoulutus Keteliini sai nimensä Kete-koirani mukaan, äitini keksimästä lempinimestä :)

Ensimmäinen perheemme koira, sheltti Tessu, tuli meille, kun olin 5-vuotias ja sieltä asti koirat ovat olleet tärkeä osa elämääni. Minulla on tällä hetkellä kaksi koiraa - sheltti Toto sekä belgianpaimenkoira tervueren Gere. Menetimme Keten jokin aika sitten, mutta hän jää elämään sydämissämme ja yritykseni nimessä <3

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja noudatan yhdistyksen eettisiä sääntöjä. Koulutusmetodeina käytän positiivista vahvistamista, eli palkkioilla kouluttamista, ja koiralähtöistä ajattelua tavoitteena luoda koiran ja ohjaajan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja luottamusta. Kouluttamisen lähtökohtana on aina kaikkien osapuolien hyvinvointi. Koulutusmetodini perustuvat nykyaikaiseen ja tutkittuun tietoon eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta, joita sovellan eettisesti sekä eläintä että ihmistä kunnioittaen. 

Koulutus ja toiminta

Valmistuin Denverin yliopistosta vuonna 2017, koulutusohjelmasta Animals & Human Health Certificate Program: Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning. (Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection IHAC, University of Denver).

Keskeisinä opintoina olivat mm. ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutussuhde (Human-Animal Bond) ja sen vaikutukset ihmisen ja eläimen hyvinvointiin ja terveyteen, eri eläinavusteiset metodit ja niiden soveltaminen työskentelyssä, eläinavusteisen intervention suunnittelu, toteutus ja seuranta, eläimiin ja niiden kanssa työskentelyyn liittyvät eettiset näkökohdat, eläimen soveltuvuus työhön, eläinten kouluttaminen sekä eläinten hyvinvoinnin tukeminen. Olen suorittanut koulutuksia myös Suomen Eläinkoulutuskeskuksessa.

Toimin myös mentorina alalle kouluttaville henkilöille (eläintenkouluttajan AT), ja teen mm. työnäyttöjen arviointeja yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Olen mukana asiantuntijana Eduskunnan eläinavusteisessa työryhmässä, jossa pyrimme kehittämään eläinavusteisen työn alaa Suomessa. Työryhmä edistää eläinavusteista työskentelyä Suomessa poikkipoliittisesti. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sofia Virta.

Katso video eläinavusteisuudesta Suomessa

Olen jäsenenä Eläinavusteinen työ ry:ssä (Terapiakoira-Akatemia yritysjäsenenä).

Jatkokoulutussuunnitelmia

Minut on hyväksytty  jatko-opiskelijaksi Denverin yliopistossa, Canine-Assisted Intervention Specialist (CAIS - Professional Certificate Program for Animal-Assisted Intervention Professionals) -tutkinnon suorittamiseen. 

Jatko-opiskelujen aika koittaa, kun saan Terapiakoira-Akatemian koulutukset hyvin käyntiin ja terapiakoirien kouluttajakoulutukset alkuun. Terapiakoira-Akatemiassa koulutan koirakoita koira-avusteiseen työskentelyyn. Tulevaisuudessa haaveena on myös oma koira, jonka kanssa voisin työskennellä koira-avusteisena.

Eläinavusteisuudesta

Noudatan IAHAIO:n (The International Association of Human-Animal Interaction Organizations) suosituksia toiminnassani. IAHAIO on globaali järjestö organisaatioille, jotka harjoittavat eläinavusteista toimintaa, terapiaa ja opetusta ja/tai osallistuvat avustajaeläimien koulutukseen, eläinlääketieteeseen, tutkimukseen sekä käytännön työskentelyyn.

IAHAIO:n yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten ja eläinten välistä positiivista vuorovaikutusta ja kunnioittavaa kohtaamista. Näiden suositusten tuella saamme kehitettyä eettisiä ja vastuullisia toimintamalleja eläinten kanssa työskentelyyn Suomessa. Yhtenäisten termien ja määritelmien käyttö lisää eläinavusteisen alan ja koulutusten ymmärrettävyyttä sekä tiedepohjaa (tutkimustyö, vaikuttavuuden arviointi). IAHAIO tuo esille myös kokonaisvaltaista ihmisten, eläinten ja luonnon kollektiivisen hyvinvoinnin näkemystä (One Welfare).

Eläinavusteinen työ ry on 2023 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on mm. koota alan toimijoita yhteen, palveluntarjoajia, kouluttavia tahoja, eläinlääkäreitä  ja kaikkia eläinavusteisuudesta kiinnostuneita! Hae mukaan yhdistykseen!

Eläinavusteisuus Suomessa; Lipponen, Raukola-Lindblom, Ikäheimo, Mattila-Rautiainen, Vainio & Paasonen, 2023
Eläinavusteisuus Suomessa; Lipponen, Raukola-Lindblom, Ikäheimo, Mattila-Rautiainen, Vainio & Paasonen, 2023
Institute for Human-Animal Connection
Institute for Human-Animal Connection
Denverin yliopisto, Colorado
Denverin yliopisto, Colorado
Gere, Kete ja Toto
Gere, Kete ja Toto
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eläinavusteinen työ ry
Eläinavusteinen työ ry
IHAC - Institute for Human-Animal Connection
IHAC - Institute for Human-Animal Connection
CAIS - Professional Certificate Program for Animal-Assisted Intervention Professionals
CAIS - Professional Certificate Program for Animal-Assisted Intervention Professionals