Tietoa minusta

Virpi Vesanen
Terapiakoirakouluttaja

Animals & Human Health Certificate

Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning
Institute for Human-Animal Connection

Graduate School of Social Work

UNIVERSITY OF DENVER, USA


Minä ja koirani

Olen terapiakoirakouluttaja Virpi Vesanen Raumalta. Vuonna 2013 perustettu Terapiakoirakoulutus Keteliini sai nimensä Kete-koirani mukaisesti. Koirat ovat olleet tärkeä osa elämääni jo yli 30 vuotta. Minulla on kolme koiraa - kaksi shelttiä, Kete ja Toto sekä belgianpaimenkoira tervueren Gere. Harrastan TOKO:a, agilitya ja pelastuskoiratoimintaa omien koirieni kanssa, ja nämä lajit kuuluvat myös koulutustarjontaani.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja noudatan yhdistyksen eettisiä sääntöjä koirankoulutuksessa. Koulutusmetodeina käytän positiivista vahvistamista, eli palkkioilla kouluttamista, ja koiralähtöistä ajattelua tavoitteena luoda koiran ja ohjaajan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja tuloksia. Positiivisilla kokemuksilla koiran ja ohjaajan välille muodostuu turvallinen ja luottavainen suhde. Kouluttamisen lähtökohtana on aina kaikkien osapuolien hyvinvointi.

Koulutusmetodini perustuvat nykyaikaiseen ja tutkittuun tietoon eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta, joita sovellan eettisesti sekä eläintä että ihmistä kunnioittaen. 

Koulutukseni

Valmistuin Denverin yliopistosta (USA) marraskuussa 2017, koulutusohjelmasta Animals & Human Health Certificate Program: Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning.
(Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection).

Keskeisinä opintoina olivat mm. ihmisen ja eläimen välisen vuorovaikutussuhteen muodostuminen ja sen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, eri eläinavusteisten metodien soveltaminen, eläinavusteisen intervention suunnittelu, toteutus ja seuranta, eläimiin liittyvät eettiset näkökohdat, eläimen soveltuvuus työhön, eläinten kouluttaminen sekä eläinten hyvinvoinnin tukeminen.

Jatkokoulutus

Jatkokoulutuksena aloitan Canine-Assisted Interventions Specialist (CAIS - Professional Certificate Program for Animal-Assisted Intervention Professionals) -tutkinnon suorittamisen ensi vuonna (2022) Denverin yliopistossa.

Noudatan IAHAIO:n (The International Association of Human-Animal Interaction Organizations) suosituksia toiminnassani. IAHAIO on globaali yhdistys organisaatioille, jotka harjoittavat eläinavusteista toimintaa, terapiaa ja opetusta ja/tai osallistuvat avustajaeläimien koulutukseen, tutkimukseen sekä käytännön työskentelyyn.
Olen kääntänyt IAHAIO:n suosituksia (White Paper) suomeksi, jotta saisimme lisättyä yhtenäistä terminologian käyttöä, sekä eettisiä ja vastuullisia toimintamalleja eläinten kanssa työskentelyyn. Tuon esille myös ihmisten, eläinten ja luonnon yhteisen hyvinvoinnin näkemystä (One Welfare). Yhteisten termien ja määritelmien käyttö lisää eläinavusteisen alan ja koulutusten ymmärrettävyyttä sekä tiedepohjaa (tutkimustyö, vaikuttavuuden arviointi).

IAHAIO:n yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta ja kunnioittavaa kohtaamista.

Videolla on Virpin ja Geren TOKO:n avoimen luokan kokeen yksilöliikkeet