Kouluttaja

Virpi Vesanen
terapiakoirakouluttaja

Animals & Human Health Certificate - Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning

Institute for Human-Animal Connection
Graduate School of Social Work
UNIVERSITY OF DENVER

Olen terapiakoirakouluttaja Virpi Vesanen. Vuonna 2013 perustettu Terapiakoirakoulutus Keteliini sai nimensä Kete-koirani mukaan, äitini keksimästä lempinimestä :)
Sain ensimmäisen koirani, sheltti Tessun, 5-vuotiaana ja sieltä asti koirat ovat olleet tärkeä osa elämääni. Minulla on tällä hetkellä kolme koiraa - kaksi shelttiä, Kete ja Toto sekä belgianpaimenkoira tervueren Gere. Harrastan heidän kanssaan TOKO:a, agilitya ja pelastuskoiratoimintaa, ja nämä lajit kuuluvat myös koulutustarjontaani.

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja noudatan yhdistyksen eettisiä sääntöjä. Koulutusmetodeina käytän positiivista vahvistamista, eli palkkioilla kouluttamista, ja koiralähtöistä ajattelua tavoitteena luoda koiran ja ohjaajan yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Kouluttamisen lähtökohtana on aina kaikkien osapuolien hyvinvointi.

Koulutusmetodini perustuvat nykyaikaiseen ja tutkittuun tietoon eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta, joita sovellan eettisesti sekä eläintä että ihmistä kunnioittaen. 

Koulutukseni

Valmistuin Denverin yliopistosta (USA) vuonna 2017, koulutusohjelmasta Animals & Human Health Certificate Program: Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning.
(Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection).

Keskeisinä opintoina olivat mm. ihmisen ja eläimen välinen vuorovaikutussuhde (Human-Animal Connection) ja sen vaikutukset ihmisen ja eläimen hyvinvointiin ja terveyteen, eri eläinavusteiset metodit ja niiden soveltaminen työskentelyssä, eläinavusteisen intervention suunnittelu, toteutus ja seuranta, eläimiin ja niiden kanssa työskentelyyn liittyvät eettiset näkökohdat, eläimen soveltuvuus työhön, eläinten kouluttaminen sekä eläinten hyvinvoinnin tukeminen. Olen suorittanut myös koirien oppimispsykologian koulutuksia Suomen Eläinkoulutuskeskuksessa.

Jatkokoulutus

Jatkokoulutuksena aloitan Canine-Assisted Intervention Specialist
(CAIS - Professional Certificate Program for Animal-Assisted Intervention Professionals) -tutkinnon suorittamisen ensi vuonna (2022) Denverin yliopistossa.


Koira-avusteisen työskentelyn suositukset

Noudatan IAHAIO:n (The International Association of Human-Animal Interaction Organizations) suosituksia toiminnassani. IAHAIO on globaali järjestö organisaatioille, jotka harjoittavat eläinavusteista toimintaa, terapiaa ja opetusta ja/tai osallistuvat avustajaeläimien koulutukseen, tutkimukseen sekä käytännön työskentelyyn.

IAHAIO:n yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten ja eläinten välistä positiivista vuorovaikutusta ja kunnioittavaa kohtaamista.

Olen kääntänyt IAHAIO:n eläinavusteisen työskentelyn määritelmät ja suositukset (White Paper) suomeksi (draft-versio käännöksestäni on parhaillaan IAHAIO:n tarkastuksessa). Näiden suositusten tuella saamme kehitettyä eettisiä ja vastuullisia toimintamalleja eläinten kanssa työskentelyyn Suomessa. White Paper -dokumentissa tuodaan esille myös kokonaisvaltaista ihmisten, eläinten ja luonnon yhteisen hyvinvoinnin näkemystä (One Welfare). Yhtenäisten termien ja määritelmien käyttö lisää eläinavusteisen alan ja koulutusten ymmärrettävyyttä sekä tiedepohjaa (tutkimustyö, vaikuttavuuden arviointi).