Suomen Terapiakoirakoulu
Nordic Schools for Therapy Dogs

Suomen Terapiakoirakoulu

Nordic Schools for Therapy Dogs on Pohjoismaiden suurin terapiakoiria kouluttava yritys.
Suomen Terapiakoirakoulu on osa sitä. Yritys toimii Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Nordic Schools for Therapy Dogs on IAHAIO:n jäsen (tulossa myös AAII-jäsenyys).

Toimin koira-ohjaaja -tiimien kouluttajana koira-avusteisen työskentelyn kursseilla Suomen Terapiakoirakoulussa. Koira-avusteinen työskentely jaetaan ylätasolla kolmeen eri työskentelymuotoon: koira-avusteinen toiminta, terapia ja opetus. Opiskelijoiksi hakeutuu ihmisiä eri ammateista sekä vapaaehtoistyöstä. 

Opiskelijoita ovat mm. opettajat, erityisopettajat, lähihoitajat, sosiaalityöntekijät, puhe-, toiminta-, fysio- ja psykoterapeutit. Koira-avusteiseen työskentelyyn voi myös kouluttautua ilman em. ammatteja.

Työskentelymuodoista löydät lisää tietoa sivulta "Eläinavusteisuus".

Kouluttautuminen on vastuullinen valinta

On tärkeää kouluttautua koira-avusteiseen työskentelyyn koira-ohjaaja-tiiminä. Usein ajatellaan, että vain koira tarvitsee kouluttaa työhön, mutta suuri osa koulutuksen sisällöstä on suunnattu koiranohjaajalle hänen tietojen ja taitojen kasvattamiseksi, jotta hän voi toimia eettisesti, turvallisesti ja tehokkaasti haluamansa kohderyhmän kanssa, yhdessä koiransa kanssa.

Riskialtteinta on toimia ajatuksella "otan koirani mukaan töihin, koska se pitää kaikista ihmisistä..."

Vastuullista työskentelyä on, kun

  • vähintään 1 vuoden ikäinen koira ja ohjaaja ovat yhdessä suorittaneet terapiakoiran soveltuvuusarvioinnin hyväksytysti
  • koira-ohjaaja -tiimi on edennyt koulutuksessa vaiheeseen, jossa on turvallista aloittaa työharjoittelu (tarvittavat tiedot ja perustaidot työharjoittelua varten on opittu, sekä koiralla että ohjaajalla!)
  • koirakko on suorittanut hyväksytysti työnäytön
  • koirakko on sertifioitu terapiakoira-ohjaaja -tiimi

Suomen Terapiakoirakoulun alkavat koulutukset löytyvät osoitteesta

https://suomenterapiakoirakoulu.com/koulutukset/

Terapiakoirakoulutukseen valmistava verkkokurssi löytyy: https://suomenterapiakoirakoulu.com/forberedande-online/

Lisää tietoja koulutuksista saa:
info@keteliini.fi  tai virpi@suomenterapiakoirakoulu.com  

Länsi-Suomi -lehti, toukokuussa 2019