Tietoa minusta

Virpi Vesanen
Terapiakoirakouluttaja

Animals & Human Health Certificate

Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning
Institute for Human-Animal Connection

Graduate School of Social Work

UNIVERSITY OF DENVER, USA


Minä ja koirani

Olen Virpi Vesanen Raumalta. Koirat ovat olleet tärkeä osa elämääni jo yli 30 vuotta. Tällä hetkellä kanssani asustaa 3 koiraa - kaksi shelttiä, Kete ja Toto sekä belgianpaimenkoira tervueren Gere. Harrastuksina koirieni kanssa on agility, tottelevaisuuskoulutus eli TOKO sekä pelastuskoiratoiminta. Olemme tutustuneet myös hieman hajutyöskentelyyn,

Vuonna 2013 perustetun yritykseni nimi "Keteliini" tulee Kete-koirani nimestä. Idea tähän tuli siitä, kun äitini kutsuu Keteä aina pikku-Keteliiniksi :) Myös Toto ja Gere ovat saaneet useita hellittelynimiä <3

Olen Suomen Eläintenkouluttajat ry:n jäsen ja noudatan yhdistyksen eettisiä sääntöjä koirankoulutuksessa. Koulutusmetodina käytän positiivista vahvistamista ja koiralähtöistä ajattelua tavoitteena luoda koiran ja ohjaajan yhteisiä onnistumisen kokemuksia ja tuloksia. Positiivisilla kokemuksilla koiran ja ohjaajan välille muodostuu turvallinen ja luottavainen suhde. Kouluttamisen lähtökohtana on aina kaikkien osapuolien hyvinvointi. Koulutusmetodini perustuvat nykyaikaiseen ja tutkittuun tietoon eläinten käyttäytymisestä ja oppimisesta, joita sovellan eettisesti sekä eläintä että ihmistä kunnioittaen. 


Koulutukseni

Valmistuin Denverin yliopistosta (USA) marraskuussa 2017, koulutusohjelmasta Animals & Human Health Certificate Program: Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning.
(Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection).

Keskeisinä opintoina olivat mm. ihmisen ja eläimen välisen vuorovaikutussuhteen muodostuminen ja sen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, eri eläinavusteisten metodien soveltaminen, eläinavusteisen intervention suunnittelu, toteutus ja seuranta, eläimiin liittyvät eettiset näkökohdat, eläimen soveltuvuus työhön, eläinten kouluttaminen sekä eläinten hyvinvoinnin tukeminen.

Noudatan IAHAIO:n (The International Association of Human-Animal Interaction Organizations) suosituksia toiminnassani. IAHAIO on globaali yhdistys organisaatioille, jotka harjoittavat eläinavusteista toimintaa, terapiaa ja opetusta ja/tai osallistuvat avustajaeläimien koulutukseen, tutkimukseen sekä käytännön työskentelyyn. IAHAIO:n yhtenä tavoitteena on edistää ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta ja kunnioittavaa kohtaamista eläinten ja ihmisten välillä.


Olen suorittanut myös Suomen Eläinkoulutuskeskuksen opintoja liittyen eläinten oppimispsykologiaan ja käytöshäiriöihin.

Osallistun myös aktiivisesti eri luennoille ja seminaareihin, joissa käsitellään koirien oppimista, käyttäytymistä ja hyvinvointia.

Tietoni ja taitoni ovat pitkälti karttuneet myös käytännön kokemuksesta koiraharrastusten ja -toiminnan kautta, ja olen saanut hyödyllistä oppia niin itse lajeihin kuin koirien käyttäytymiseenkin liittyen.

Tärkeimpinä opettajina ovat olleet erityisesti omat koirani <3 

Pentukoulutuksista

Pentukoulutukset (koulutuspaketit "Pennusta terapiakoiraksi" ja "Pentukoulutus") ovat suunnattu 7-viikkoisesta pennusta noin 6 kuukauden ikäisille koirille. Sekä kotikoiran sujuvaan arkeen ja elämään että terapiakoiratyöskentelyyn tähtäävät koirakot tarvitsevat hyvän lähtökohdan jo pentuna, jolloin voidaan vahvistaa eri asioita pennun tärkeillä herkkyys- ja oppimiskausilla. Suosittelen pentukoulutusta ihan jokaiselle pennun hankkijalle!

Terapiakoirakoulutukseen tähtääville tai sen aloittaville, yli 6 kuukauden ikäisille koirille tarjoan valmennusta terapiakoiran soveltuvuusarviointiin ja perustaitoihin niissä osa-alueissa, joihin koulutuksella ja koira-ohjaaja -yhteistyöllä voidaan vaikuttaa. Soveltuvuusarvioinnissa on myös osioita, joihin ei voi koulutuksella vaikuttaa, mutta niissäkin hyvä ja luottavainen suhde koiran ja ohjaajan välillä vaikuttaa merkittävästi. 

Koira-ohjaaja -vuorovaikutus

Koulutan koira-ohjaaja -tiimejä koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantamisessa. Usein koulutukseen otetaan mukaan koko koiran perhe. Ohjaajalle/perheelle opetetaan sopivia toimintatapoja, ymmärrystä koiran oppimiseen ja käytökseen ja niiden soveltamista käytäntöön. Usein yksi henkilö tekee käytännön harjoituksia, mutta harjoitteet voidaan tehdä myös useamman perheenjäsenen kanssa.

Eri käytösten syitä tulee selvittää ja miettiä aiheuttajien hallintaa ja ehkäisyä, Sen jälkeen arvioidaan tarvitaanko koiran ja ohjaajan kouluttamista. Ennen koulutuksen aloittamista on hyvä käydä koiran kanssa eläinlääkärin terveystarkastuksessa, jotta varmistutaan siitä, ettei koiran käytös ole oire kivusta tai muusta fyysisestä sairaudesta. Koiran stressi näkyy myös usein käytöksessä, esimerkiksi koiran voi olla vaikeaa rauhoittua tai se reagoi asioihin kohtuuttoman voimakkaasti tilanteeseen nähden. Näistä asioista lähden asiakkaan kanssa tekemään hyvinvointikartoitusta ja koulutussuunnitelmaa.

Koirat ja lapset

Haluan erikseen mainita perheen ja varsinkin lasten roolin koiran kouluttamisessa ja yhteiselossa. Usein lapsia ei osallisteta eikä ohjeisteta tarpeeksi koiran kanssa toimimiseen ja se on mielestäni tärkeä asia ottaa huomioon. Suuri osa perheen koiran puremista kohdistuu juurikin lapseen. Kun vanhemmat ymmärtävät koiran elekieltä ja sen viestintää, voidaan välttyä monelta harmilta. Lapselle on tärkeää opettaa mistä koira pitää ja mistä ei, ja miten koiran kanssa voi tehdä monia koirankin kannalta hauskoja asioita. Tähän edellytetään vanhemman opastusta. USA:ssa asiaa on haluttu muuttaa parempaan The Family Dog:in "Dog Safety" Stop77-ohjelmalla. Numero 77 viittaa prosenttilukuun, joka kertoo osuuden kaikista koirien puremista, jotka ovat kohdistuneet perheen lapsiin. Ohjelmalla on hyviä opetusvideoita, joita voi yhdessä lapsen kanssa katsoa, ja oppia oikeanlaisesta koiran kanssa toimimisesta. On tärkeää opettaa lapsia, jotta voisimme myös Suomessa vähentää koirien lapsiin kohdistuvien puremien määrää. Alla yhteenveto mitä lapsen vanhemman/vanhempien tulisi tehdä:

  1. Opeta lapsesi kunnioittamaan koiria ja muitakin eläimiä
  2. Opeta lapsesi ymmärtämään mitä koira viestii ja millä keinoilla
  3. Opiskele ja ymmärrä asiat itse ja uskalla toimia oikein ja johdonmukaisesti

Terapiakoirien valmennus

Jos olet kiinnostunut terapiakoirakoulutuksen aloittamisesta, mutta epäröit onko koira-avusteinen työskentely teille sopivaa, voit varata yksityisohjausta tai valmennuspaketin.

Valmennuksessa pääset vahvistamaan osaamistanne, ja saat tietoa miten sinun kannattaa harjoitella koirasi kanssa, missä asioissa voitte kehittyä ja oppia, ja osallistua sitten terapiakoirakoulutuksen soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnissa ei katsota pelkästään koiran ominaisuuksia ja taitoja, vaan myös koira-ohjaaja -yhteistyötä.

Lajikoulutuksista: TOKO ja Pelastuskoiratoiminta

Tarjoan lajikoulutuksina tottelevaisuuskoulutuksen eli TOKO:n ja pelastuskoiralajien alkeita. Lajikoulutuksia teen yksityisohjauksena sekä pienryhmille. Jos sinulla on useampi koira, voit yksityistunnilla vaihtaa koiraa välillä, jolloin toinen koirasi saa sopivan lepohetken ennen  seuraavaa harjoitusta.

Kaikki harjoittelu perustuu positiivisen vahvistamisen koulutusmetodiin, eli palkkioilla kouluttamiseen. Koiran ja ohjaajan välinen leikki toimii myös hyvänä palkkiona, ja vahvistaa yhteistyötä ja luottamusta.

Useimmat harrastuslajit parantavat koiran ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta ja sitä kautta myös tasapainoisempaa yhteiseloa ja hyvinvointia.

Videolla on Virpin ja Geren TOKO:n avoimen luokan kokeen yksilöliikkeet